Oversikt over opplæringsmoduler og kompetansebevis Modul 1.1 Modul 2.1 Modul 2.2 Modul 2.3 Modul 2.4 Modul 2.5 Modul 2.6 Modul 2.7 Modul 2.8 Tillegg C1 og C2 Modul 3.1 Modul 3.2 Modul 3.4 Modul 3.5 Modul 3.6 Modul 3.7 Modul 3.8 Modul 4.1 Modul 4.2 Modul 4.4 Modul 4.5 Modul 4.6 Modul 4.7 Modul 4.8 C1 og C2 praksis