Hopp til hovedinnhold

Sakkyndig kontroll

Kontroll på masseforflytningsmaskiner

Sakkyndig kontroll er noe myndighetene pålegger alle maskineiere å utføre en gang hvert år. Granlund Kompetansesenter AS har godkjente kontrollører til å utføre denne type kontroll på masseforflytningsmaskiner, og er sertifisert gjennom sertifiseringsorganet ASAS. Vi er derfor et godt og trygt valg når du trenger en godkjent kontrollør til å foreta sertifisering av gravemaskin og andre masseforflytningsmaskiner.

Hvorfor sakkyndig kontroll?

Dette er de viktigste grunnene til at du må investere i sakkyndig kontroll på anleggsmaskinene dine:

  • Du får en grundig sikkerhetssjekk av maskinen
  • Myndighetene har satt krav til at maskiner skal kontrolleres
  • Mindre skaderisiko: kontrollerte maskiner gir en tryggere arbeidsplass
  • Det er pålagt å gjennomføres hvert år
  • Det utstedes dokumentasjon på gjennomført kontroll i form av attest og årsoblat

Har du spørsmål om selv kontrollen vi kan utføre på maskinene dine, eller kanskje du ønsker et uforpliktende tilbud fra oss?

Merk: I forbindelse med korona-utbruddet kan en sakkyndig kontroll utsettes, slik at den blir utført etter et lengre tidsintervall enn hver 12. måned som regelverket i utgangspunktet krever. Du kan lese mer om forutsetningene for dette hos Arbeidstilsynet her.

kontrollmerke granlund kompetansesenter