Personvernerklæring (EU) - Granlund kompetansesenter Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring (EU)

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 30. juni 2023 og gjelder for borgere og personer med lovlig opphold i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEC) og Sveits.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med dataene vi innhenter om deg via https://www.granlundkompetanse.no. Vi anbefaler deg å lese denne uttalelsen nøye. I vår behandling overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Det betyr blant annet at:

 • vi oppgir tydelig hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
 • vi tar sikte på å begrense samlingen av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;
 • vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra parter som behandler personopplysninger på våre vegne;
 • vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysningene eller har de korrigert eller slettet, på forespørsel.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer om deg, kan du kontakte oss.

1. Formål, data og oppbevaringsperiode

Vi samler eller mottar personlig informasjon av ulike årsaker knyttet til tjenestene våre. Dette kan inkludere følgende: (klikk for å utvide)

2. Deling med andre parter

Vi deler eller avslører bare disse dataene til databehandlere for følgende formål:

Navn: JohNet AS
Land: Norge
Hensikt: Drifting av epost og lokal tjener for Office 365
Navn: Google
Land: Datasenter i EU
Hensikt: Studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet.
Navn: Google Display Advertising
Land: Datasenter i EU
Hensikt: Tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser egne målrettede annonser på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk.
Navn: Haus Byrå AS
Land: Norge
Hensikt: Google Analytics-data, som brukes til nettbasert markedsføring og søkemotoroptimalisering.

3. Cookies

Nettstedet vårt bruker cookies. For mer informasjon om cookies, se vår cookie-erklæring

4. Formidlingspraksis

Vi formidler personopplysninger hvis vi er pålagt ved lov eller ved en rettskjennelse, eller som svar til et rettshåndhevende organ, i den grad det er tillatt i henhold til andre lovbestemmelser, for å gi informasjon, eller til en etterforskning av saker knyttet til offentlig sikkerhet.

Hvis nettstedet eller organisasjonen vår blir overdratt, solgt eller fusjonert, kan opplysningene dine bli formidlet til våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpere og vil bli gitt videre til de nye eierne.

5. Sikkerhet

Vi er forpliktet til sikkerheten til personopplysninger. Vi tar passende sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at bare de nødvendige personene har tilgang til dataene dine, at tilgang til dataene er beskyttet, og at våre sikkerhetstiltak regelmessig blir gjennomgått.

6. Tredjeparts nettsider

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparts nettsider som er tilknyttet våre nettsider med lenker. Vi kan ikke garantere at disse tredjeparts nettsidene behandler dine data på en trygg og god måte. Vi anbefaler derfor at du leser de gjeldene personvernerklæringene for disse nettsidene før du benytter dem.

7. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig for å være klar over eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.

8. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor. Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å vite hvorfor dine personlige data er nødvendige, hva som vil skje med dem og hvor lenge de blir beholdt i.
 • Rett til tilgang: Du har rett til tilgang til dine personopplysninger som er kjent for oss.
 • Rett til retting: du har rett til å supplere, rette, slette eller blokkere dine personopplysninger når du måtte ønske det.
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å tilbakekalle det samtykket og å få dine personlige data slettet.
 • Rett til å overføre dataene dine: du har rett til å be om alle dine personopplysninger fra behandlingsansvarlig og overføre dem i sin helhet til en annen behandlingsansvarlig.
 • Retten til å innvende: du kan innvende mot behandlingen av dataene dine. Vi overholder dette, med mindre det er berettiget grunn til behandling.

Sørg for å alltid oppgi hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person.

9. Innsending av en klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer (en klage på) behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

10. Personvernansvarlig

Vår databeskyttelsesansvarlig er registrert hos databeskyttelsesmyndigheten i et EU-land. Hvis du har spørsmål eller forespørsler angående denne personvernerklæringen eller for personvernombudet, kan du kontakte Maria Granlund, via eller maria@granlundkompetanse.no eller pr telefon på 41274004.

11. Kontakt-detaljer

Granlund Kompetansesenter AS
Markadompa 5, 2760 Brandbu
Norge
Nettsted: https://www.granlundkompetanse.no
E-post: on.esnatepmokdnulnarg@tsop
Telefonnr: 41116000

Vedlegg

WPML

WPML er en WordPress-plugin som benyttes til å identifisere valgt språk i kurspåmelding. Informasjonskapselen inneholder status på valgt språk og tidspunkt på når brukeren har vært på siden. Ingen data vil bli delt.

Ninja Forms

Plugin Ninja Forms benyttes til å samle inn personlige opplysninger i kontaktskjemaer. Kopi av innsendt skjema lagres i WordPress, og blir automatisk slettet etter 30 dager.

Beehive Pro

Beeive Pro analyserer trafikkdata som Google Analytics benytter, og ingen personopplysninger blir identifisert i analysen.

WP Smush

WP Smush er en plugin som kjøres i bakgrunn og optimaliserer bilder som er lastet opp i WordPress. Bildene blir overført til ekstern server for optimalisering, og EXIF bildedata blir med i overføringen. Ingen EXIF bildedata blir lagret på eksterne servere.