Personvernerklæring (EU) | Granlund kompetansesenter Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring (EU)

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 21. april 2020 og gjelder alle innbyggere i EØS området.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med dataene vi innhenter om deg viahttps://www.granlundkompetanse.no. Vi anbefaler deg å lese denne uttalelsen nøye. I vår behandling overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Det betyr blant annet at:

 • vi oppgir tydelig hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
 • vi tar sikte på å begrense samlingen av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;
 • vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra parter som behandler personopplysninger på våre vegne;
 • vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysningene eller har de korrigert eller slettet, på forespørsel.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer om deg, kan du kontakte oss.

1. Formål, data og oppbevaringsperiode

1.1 Vi bruker dine data til følgende formål:

Kontakt – via telefon, e-post, og/eller nett-skjema

For dette formålet bruker vi følgende data:

 • Navn, adresse og by
 • E-post adresse
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Ip-adresse
 • Plassering
 • Besøksadferd
 • Telefonnummer

Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

En egen legitim interesse

Oppbevaringsperiode

Ved avslutning av tjenesten beholder vi disse dataene for følgende periode: Maksimum 10 år.

1.2 Vi bruker dine data til følgende formål:

For å være i stand til å tilfredsstille rettslige forhold

For dette formålet bruker vi følgende data:

 • Navn, adresse og by
 • E-post adresse
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Ip-adresse
 • Plassering
 • Besøksadferd
 • Telefonnummer

Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

Samtykke innhentet

Oppbevaringsperiode

Ved avslutning av tjenesten beholder vi disse dataene for følgende periode: Maksimum 10 år.

1.3 Vi bruker dine data til følgende formål:

Samle og analysere statistikk for forbedring av nettsted.

For dette formålet bruker vi følgende data:

 • Kjønn
 • Ip-adresse
 • Plassering
 • Besøksadferd

Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

Samtykke innhentet

Oppbevaringsperiode

Vi bestemmer oppbevaringsperioden i henhold til faste objektive kriterier: persondata lagres i 26 måneder før de slettes

2. Deling med andre parter

Vi deler eller avslører bare disse dataene til databehandlere for følgende formål:

Databehandlere

Navn: JohNet AS
Land: Norge
Hensikt: Drifting av epost og lokal tjener for Office 365

Navn: Google
Land: Datasenter i EU
Hensikt: Studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet.

Navn: Google Display Advertising
Land: Datasenter i EU
Hensikt: Tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser egne målrettede annonser på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk.

Navn: DMT AS
Land: Norge
Hensikt: Google Analytics-data, som brukes til nettbasert markedsføring og søkemotoroptimalisering.

3. Informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker cookies. For mer informasjon om cookies, vennligst se vår cookie-erklæring

Vi har inngått en databehandleravtale med Google.

4. Sikkerhet

Vi er forpliktet til sikkerheten til personopplysninger. Vi tar passende sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at bare de nødvendige personene har tilgang til dataene dine, at tilgangen til dataene er beskyttet, og at våre sikkerhetstiltak blir gjennomgått regelmessig.

5. Tredjeparts nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparts-nettsteder koblet til via lenker på nettstedet vårt. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene håndterer dine personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene til disse nettstedene før du bruker disse nettstedene.

6. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig for å være klar over eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.

7. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor. Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å vite hvorfor dine personlige data er nødvendige, hva som vil skje med dem og hvor lenge de blir beholdt i.
 • Rett til tilgang: Du har rett til tilgang til dine personopplysninger som er kjent for oss.
 • Rett til retting: du har rett til å supplere, rette, slette eller blokkere dine personopplysninger når du måtte ønske det.
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å tilbakekalle det samtykket og å få dine personlige data slettet.
 • Rett til å overføre dataene dine: du har rett til å be om alle dine personopplysninger fra behandlingsansvarlig og overføre dem i sin helhet til en annen behandlingsansvarlig.
 • Retten til å innvende: du kan innvende mot behandlingen av dataene dine. Vi overholder dette, med mindre det er berettiget grunn til behandling.

Sørg for å alltid oppgi hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person.

8. Innsending av en klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer (en klage på) behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

9. Personvernansvarlig

Vår databeskyttelsesansvarlig er registrert hos databeskyttelsesmyndigheten i et EU-land. Hvis du har spørsmål eller forespørsler angående denne personvernerklæringen eller for personvernombudet, kan du kontakte Maria Granlund, via maria@granlundkompetanse.no eller pr telefon på 41274004.

10. Kontakt-detaljer

Granlund Kompetansesenter AS
Markadompa 5, 2760 Brandbu
Norge
Nettsted: https://www.granlundkompetanse.no
E-post: post@granlundkompetanse.no
Telefonnr: 41116000

Vedlegg

WPML

WPML er en WordPress plugin som benyttes til å identifisere valgt språk i kurspåmelding. Informasjonskapselen inneholder status på valgt språk og tidspunkt på når brukeren har vært på siden. Ingen data vil bli delt.

Ninja Forms

Plugin Ninja Forms benyttes til å samle inn personlige opplysninger i kontaktskjemaer.