Hopp til hovedinnhold

Personvern

GRANLUND KOMPETANSESENTER AS’ PERSONVERNERKLÆRING

Oppdatert 01.01.2019

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Granlund Kompetansenter AS samler inn og bruker personopplysninger.

Granlund Kompetansesenter AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

NETTBASERT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Daglig leder har det daglige ansvaret for Granlund Kompetansesenter AS’ nettbaserte behandlinger av personopplysninger på granlundkompetanse.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å melde seg på kurs, sende melding til bedriften og så videre. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Granlund Kompetansesenter AS er databehandler for og utvikler av granlundkompetanse.no. Digital Garden (UniWeb) er databehandler for granlundkompetanse.no gjennom drift og hosting av netthotellet, som nettstedet befinner seg på. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av underleverandøren Digital Garden (UniWeb).

NETTSTATISTIKK

Granlund Kompetansesenter AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på granlundkompetanse.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere og hva slags utstyr (PC, nettbrett, mobil) som benyttes.

Vi bruker analyseverktøyene i Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet samles i rapporter presenteres for oss av Semway AS, som er vår rådgiver og leverandør når det gjelder nettbasert markedsføring og søkemotoroptimalisering.

INFORMASJONSKAPSLER

Granlund Kompetansesenter AS bruker informasjonskapsler (også kalt cookies). Ved å tillate informasjonskapsler i nettleseren du bruker, samtykker du til at nettstedet du besøker, herunder at Granlund Kompetansesenter AS, kan bruke disse. Har du deaktivert informasjonskapsler kan vi ikke garantere at nettsiden fungerer som den skal. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Denne bestemmelsen kom med den reviderte ekomloven fra 2013 og ble kalt «cookie-paragrafen» (ekomloven § 2-7b).

Følgende informasjonskapsler brukes på granlundkompetanse.no:

granlundkompetanse.no
Førsteparts informasjonskapsler for vår nettsideplattform WordPress, som er med på å sørge for at nettstedet fungerer som det skal for deg som bruker.

Google Analytics
Google Analytics-kapselen er en førstepartskapsel. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan reservere deg mot bruk av Google Analytics her. Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Google Display Advertising
DoubleClick-kapselen er en tredjepartskapsel som medfører at tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser egne målrettede annonser på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere deg som individ. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display annonser her.

AppNexus
Adnxs-cookien er en tredjeparts informasjonskapsel som medfører at tredjepartsleverandører viser egne målrettede annonser på en rekke nettsteder på internett. Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I følge AddNexus sin hjemmeside samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere deg som individ. Du kan lese mer om hvordan AppNexus bruker og håndterer informasjonskapsler her og her.

I tillegg brukes tredjepartskapsler fra

Facebook.com

youtube.com

Du kan se en liste over informasjonskapslene vi bruker her.

Granlund Kompetansesenter AS lagrer ikke informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter.

INNSYN, RETT TIL Å BLI GLEMT

Du har rett til følgende i hht. de nye personvernreglene i EU/EØS-området. Disse reglene trådte i kraft pr. 25. mai 2018.

  • Rett til innsyn i de data et nettsted har lagret om deg
  • Rett til retting av de data et nettsted har lagret om deg
  • Rett til sletting (=”rett til å bli glemt”) av de data et nettsted har lagret om deg

Klikk her dersom du ønsker å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene. Lenken fører deg til et skjema, som du må fylle ut og sende inn til oss. Du vil få svar på din(e) henvendelse(r) pr. epost.

EPOST OG TELEFON

Granlund Kompetansesenter benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og epostutveksling logges og lagres i vårt kundesystem – Office 365 – levert og administrert av JohNET Datasystemer AS.

Granlund Kompetansesenters medarbeidere benytter i epost i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden stenges epostkontoene, men relevante eposter vil normalt bli overført til kollegaer.

Det sendes ikke sensitive personopplysninger med epost. Mottatte epost som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre, og tas ut av epostsystemet. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig epost er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via epost.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges hos teleoperatørene. Våre medarbeidere benytter mobiltelefon i sin kontakt utad. De har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner og er selv ansvarlige for å vedlikeholde og slette disse loggene. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som logges i vårt kundesystem. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Øvingsområde-Dal-nær-drone-vinter