Hopp til hovedinnhold
yrkessjåfør

Yrkessjåførkurs


Om kursene og yrkesrett

Alle tre kurstypene varer i totalt 35 timer fordelt over 5 dager á 7 timer.
Gjennomføringen av kursene forutsetter 7 undervisningstimer pr dag. En undervisningstime er på 60 minutter. Pauser kommer i tillegg. Etter at alle kursdager er gjennomført, har du gyldig yrkesrett i 5 år. Gyldighetstiden starter fra og med første virkedag etter siste kursdag.

Det tilbys etterutdanningskurs innenfor tre kategorier:

  • Godskurs – fornyer kun yrkesretten i forhold til godstransport
  • Persontransport – fornyer kun yrkesretten i forhold til persontransport
  • Kombinertkurs – fornyer yrkesretten i begge kategorier

Forkunnskaper

  • Kombikurs: For de med førerkort klasse C og D
  • Godskurs: Kun for de med førerkort klasse C
  • Personkurs:  Kun for de med førerkort klasse D

Utvidelse av yrkesrett

For de som tar etterutdanning i kategorien godstransport eller persontransport, er det mulig å utvide kompetansen slik at den gjelder begge kategorier. Dette gjøres ved å ta en ekstra kursdag á 7 timer.

Pris og påmelding

Pris for yrkessjåførkurs: kr. 9.850,-

  • I yrkessjåførkurset inngår Sertifisert sikkerhetsopplæring for bakløfter i modul 5
  • Alt materiell unntatt bil i modul 6 er inkludert.
  • Oppmøte kl. 09.00 første dag, deretter kl. 08.00

Samarbeidspartner
Nordic Business Institute

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om når og hvor kursene avholdes Kontakt oss