Hopp til hovedinnhold
varmearbeider

Varme arbeider

Kursdatoer varme arbeider klasseromskurs

Ta kontakt for for ønsket dato

Sted
Påmelding
Sted
Varmearbeiderkurs klasseromskurs
Påmelding

Kurs i varme arbeider, ATS 047

Komplett kurs i varme arbeider for deg som skal bruke maskiner og utstyr som kommer inn under definisjonen av varme arbeider (utenom faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser).

Innhold

 grunn av koronapandemien er det nå lovpålagt å gjennomføre de to første delene av dette kurset som nettkurs.

Innhold

Del 1

Sikkerhetsforskrift for varme arbeider

 • Varme arbeider
 • Krav til sertifikat
 • Brannteori
 • Slokking av brann
 • Skader og ansvar
 • Farer ved varme arbeid
 • Før, under og etter utførelse
 • Om det begynner å brenne
 • Etter en brann

Del 2

Sertifiseringsordning og brannteori

 • Sertifiseringsordninger i Norden
 • Mer om brannteori
 • Mer om gass
 • Mer om lover og forskrifter
 • Brann som følge av varme arbeider

Del 3

Praktisk slokkeøvelse

 • Funksjonstest av brannslanger
 • Demonstrasjon av bruk av brannslokningsutstyr
 • Deltakerne gjennomfører praktisk slukkeøvelse med brannteppe og brannslokkere

Vi tilbyr opplæring i varmearbeider på nett både som webinar og som nettbasert selvstudium. Vi tilbyr i tillegg vanlige klasseromskurs.

Merk at de nettbaserte kursene kun inneholder Del 1 og Del 2 av kurset og at Del 3 – fysisk slokkeøvelse – må gjennomføres innen en egen tidsfrist etter at du har gjennomført den teoretiske delen av kurset og må avtales separat. Pris for slokkeøvelse (kr. 1.000,-) kommer i tillegg. Klasseromskurset inneholder alle deler av kurset.

Nettkurs

Varmearbeider på nett

Pris kr. 1.900,-

Kurset gjennomføres som interaktivt nettkurs (webinar).

Vi bruker Microsoft Teams i undervisningen. Vennligst last ned gratisutgaven av programmet før kursstart. Kurset starter kl. 09.00 på kursdato. Kursvarighet: 5 timer. Kurset inkluderer digitalt kursmateriale og kompetansebevis gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Merk: Slokkeøvelse kommer i tillegg og må gjennomføres senest tre måneder etter gjennomføring av teorien. Pris: kr. 1.000,-  Kontakt oss.

 

Slokkeøvelse

Her kan du laste ned en mal for å dokumentere at du også har fullført slokkeøvelse innen fristen. Dokumentet må underskrives av din leder/kursinstruktør/slokkeinstruktør. Egenerklæring når det gjelder gjennomført slokkeøvelse er ikke akseptert.

Last ned mal for dokumentasjon av slokkeøvelse

 

Kursdatoer varmearbeiderkurs på nett, live webinar

Ta kontakt for for ønsket dato

Sted
Påmelding
Sted
Varmearbeider på nett, live webinar
Påmelding

Selvstudium i varmearbeider på nett

Pris kr. 2.013,-

Lærebok og kompetansebevis er inkludert. Du får tilgang til et eget nettsted, der du kan gjennomføre kurset.

Merk: Slokkeøvelse kommer i tillegg og må gjennomføres etter nærmere avtale. Pris: kr. 700,-  Kontakt oss.

 

Slokkeøvelse

Her kan du laste ned en mal for å dokumentere at du også har fullført slokkeøvelse innen fristen. Dokumentet må underskrives av din leder/kursinstruktør/slokkeinstruktør. Egenerklæring når det gjelder gjennomført slokkeøvelse er ikke akseptert.

Last ned mal for dokumentasjon av slokkeøvelse

 

Påmelding nettbasert selvstudium i varmearbeider

Sted
Dato
Uke
Påmelding
Sted
Selvstudium på nett
Dato
-
Uke
-
Påmelding

Klasseromskurs

Varmearbeider klasseromskurs

Pris kr. 2.700,-

7,5 timer. Alt inkludert, dvs. kursmateriale, lunsj, fysisk slokkeøvelse og kompetansebevis. Kompetansebeviset er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Samarbeidspartner

Oslo Liftutleie

Kursdatoer - klasseromskurs i varmearbeider

Ta kontakt for for ønsket dato

Sted
Påmelding
Sted
Varmearbeiderkurs klasseromskurs
Påmelding

Course in English

Hot Work Course

Course fee: NOK 2.700
Fire extinguishing exercise only: NOK 1.000

Duration: 7.5 hrs. Full course includes course materials, lunch, extinguishing exercise and Certificate of Competence valid for five years from date of issue.

Purpose

Training leading to Certificate of Competence for personnel using machinery and equipment according to the definition of «hot work» where the work takes place in localities that aren’t specifically designed and built with fire proofing in mind.

Part 1

Safety Regulations

 • Hot Work
 • Certificate requirements
 • Fire theory
 • Extinguishing a fire
 • Damages and liability
 • Risk and danger during hot work
 • Before, during and after hot work
 • What to do if a fire breaks out
 • After a fire

Part 2

Certification and Fire Theory

 • Certification in the Nordic countries
 • More fire theory
 • More on gases
 • More on legislation and regulations
 • Fire as a consequence of hot work

Part 3

Fire Extinguishing Exercise

 • Functional testing of fire hoses
 • Demo: how to use extinguishing equipment
 • Course participant exercise w/fire blanket and extinguisher

Partner

Oslo Liftutleie

Class Calendar - Hot Work Course

City
Date
Week
Registration

Video

Påmelding

Meld deg på kurset her

Instruktører

Maria Granlund, administrativ leder hos Granlund Kompetansesenter

Maria Granlund

Administrativ leder

+47 412 74 004

Ståle Werner, instruktør hos Granlund Kompetansesenter

Ståle Werner

Instruktør

+47 905 17 060

Vi kan gjennomføre alle typer kurs i din bedrift. I de fleste tilfeller vil bedriftsinterne kurs være rimeligere enn å bestille enkeltplasser på ordinære kurs. Ta også kontakt dersom du ønsker kurs i varme arbeider i ditt område!

Kontakt oss