Fallsikringskurs | Granlund Kompetansesenter Hopp til hovedinnhold
fallsikringskurs

Fallsikring

Kurspåmelding

Om fallsikring

Målet med opplæringen er å gi økt forståelse for og bidra til å skape bevisste holdninger når det gjelder fallsikring og sikkert arbeid i høyden. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring i h.h.t. arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Kurset gir deltagerne opplæring i forskjellige fallsikrings- og fallforhindrende systemer og de begrensninger som er satt av produsent.

Kurset inneholder

 • Kort om lovverk, styrende forskrifter og standarder
 • Belastninger og fall
 • Utstyrskjennskap, bruksområder og begrensninger
 • Risikovurdering og sikkerhetsrutiner
 • Demonstrasjon av utstyr
 • Praktisk trening
 • Ettersyn og vedlikehold

Varighet: 4 timer

Samarbeidspartner

Oslo Liftutleie

Priser fallsikringskurs

 • Kr 2.700,- (kurs uten sele)
 • Kr 4.900,- (kurs med sele tilpasset lift)

Matservering er inkludert i kursprisen.

Kursdatoer - Fallsikringskurs

Kurstype
Sted
Dato
Uke
Påmelding
Fallsikringskurs (norsk)

Fall Protection Class

The purpose of the class is contribute to a better understanding on how to work safely from heights. We also aim to establish conscious attitudes towards using appropriate safety equipment. An employer is obliged to provide all relevant personnel with such training according to the Working Environment Act and associated regulations. The course gives the participants an overview of various fall protection systems and solutions and the restrictions specified by the manufacturers.

Course Content

 • Overview of applicable legislation, regulations and standards
 • Strains and falls
 • Know your equipment, how, when and where to use it – and its limitations
 • Risk assessment and safety procedures
 • Demo of equipment
 • Practical training
 • Inspection and maintenance

Course Fee

 • NOK 2.700 (without Safety Harness Kit for lifts)
 • NOK 4.900,- (Safety Harness Kit for lifts included)

Lunch is included in the course fee

Duration:

4 hrs

Class Calendar Fall Protection Class

Course type
City
Date
Week
Registration
Fall Protection Class

Selepakke/Safety Harness Kit

m/sertifikatnummer/with certification number – kr 2.200,-

sikkerhetsutstyr seler