Hopp til hovedinnhold
asbestkurs

Asbestsanering

Asbestsanering av rør

Kursdatoer Asbestsanering av rør

Ta kontakt for for ønsket dato

Sted
Påmelding
Sted
Asbestsanering av rør
Påmelding

Om kurset

Gravemaskinfører, rørleggere og andre håndverkere som jobber med asbestsanering, må ifølge Arbeidstilsynet ha gyldig dokumentasjon for gjennomføring av slike arbeider. Det er arbeidsgivers ansvar å forsikre at de ansatte har nødvendig opplæring, samt kursbevis for arbeider med asbest. Kurset er et resertifiseringskurs som må gjennomføres hvert 3 år. Granlund Kompetansesenter gjennomfører kurs i asbestsanering av rør.

Kursoppsett

I kurset gjennomgår vi de forskjellige typene asbest, hvor dette finnes og hvilke sykdommer som kommer av asbest. Det blir også gjennomgått hvilke prosedyrer og instrukser som skal være tilstede under asbesthåndtering, og generelt regelverk rundt dette. Kurset tar også for seg hvordan man skal gjennomføre rørsanering i henhold til regelverket.

Hva er asbest?

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmaterial med fiberstruktur. Materialer med asbest i seg er i utgangspunktet ikke farlig, men faren oppstår i det en sager, skader, bearbeider eller river det. Dette forsaker løse asbestfibre i form av støv som kan pustes inn. Inhalering av asbeststøv kan være svært helsefarlig og kreftfremkallende. Materialer med asbest har tidligere blitt brukt flittig til isolasjon rundt rør og lignende, og er derfor til stor risiko for gravemaskinførere, rørleggere og andre håndverkere.

Resertifisering hvert tredje år

Arbeidstilsynet har strenge krav til hvordan en skal håndtere asbestholdige materialer. For at asbestsaneringen skal bli gjennomført i henholdt til kravene til Arbeidstilsynet, kreves det riktig opplæring utført av spesialfirma med godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Dokumentasjon og kursbevis har en gyldighet på 3 år. I forskrift 703, § 4-5, om utførelse av arbeid, krever arbeidstilsynet at opplæring i arbeid med asbest skal fornyes innen 3 år etter siste godkjenning. Dette for å sikre at arbeidstakers kunnskaper holdes ved like og oppdateres.

Meldeplikt til Arbeidstilsynet

Skal du gjennomføre asbestsanering, har du meldeplikt i alle tilfeller som medfører fare for spredning av asbestfibre. Bearbeiding eller fjerning av asbestholdige materialer skal derfor bare gjennomføres av godkjente virksomheter med gyldig dokumentasjon. Kursbeviset danner grunnlaget for å kunne søke Arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid. Vårt kurs i asbestsanering tilfredsstiller kravene i henhold til forskriften for arbeid med asbest.

Pris

Pris for kurs i asbestsanering av rør

Pris pr. person kr 2.700,-

Kursvarighet: 7,5 timer

Spørsmål om kurs i asbestsanering?

Kontakt Maria Granlund