Arbeidsvarsling - kurs | Granlund Kompetansesenter Hopp til hovedinnhold
arbeidsvarslingskurs

Arbeidsvarsling

Kurspåmelding

Lede, varsle og regulere trafikken

For at sikkerheten til både vegarbeidere og trafikanter skal ivaretas under vegarbeider, er det behov et godt system for arbeidsvarsling. Dette innebærer bruk av trafikkteknisk utstyr for å lede, varsle- og regulere trafikken. Alle som utfører vegarbeid plikter å ha gjennomført arbeidsvarsling kurs 1.

Arbeidsvarsling kurs 1 interaktivt nettkurs

Pris kr. 1.900,-

Vi bruker Microsoft Teams i undervisningen. Vennligst last ned gratisutgaven av programmet før kursstart. Kurset starter kl. 09.00 på kursdato og varer i 6 timer. Pauser kommer i tillegg. Kurset inkluderer digitalt kursmateriale og kompetansebevis gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Aktuelt for

 • De som skal utføre arbeid jevnlig på veg, og som har ansvar for stedet der arbeidet finner sted.
 • Ansatt eller leid inn i en bedrift.
 • Arbeider der det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

NB! Arbeidsvarsling 1 webinar den 30. september starter kl. 15.00. 

Kursdatoer Arbeidsvarsling kurs 1 interaktivt nettkurs

Kurstype
Sted
Dato
Uke
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
30.10.2020
Uke
44
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
31.10.2020
Uke
44
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
02.11.2020
Uke
45
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
03.11.2020
Uke
45
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
05.11.2020
Uke
45
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
06.11.2020
Uke
45
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
09.11.2020
Uke
46
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
12.11.2020
Uke
46
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
13.11.2020
Uke
46
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
16.11.2020
Uke
47
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
17.11.2020
Uke
47
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
20.11.2020
Uke
47
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
23.11.2020
Uke
48
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
26.11.2020
Uke
48
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
27.11.2020
Uke
48
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
30.11.2020
Uke
49
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
01.12.2020
Uke
49
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
03.12.2020
Uke
49
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
04.12.2020
Uke
49
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
07.12.2020
Uke
50
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
08.12.2020
Uke
50
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
10.12.2020
Uke
50
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
11.12.2020
Uke
50
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
14.12.2020
Uke
51
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
17.12.2020
Uke
51
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
18.12.2020
Uke
51
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
21.12.2020
Uke
52
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 på nett
Sted
Webinar
Dato
22.12.2020
Uke
52
Påmelding

Arbeidsvarsling kurs 1 klasseromskurs

Pris kr 2.900,-

Alt inkludert, dvs. kursmateriale, N301, lunsj og kompetansebevis. Kompetansebeviset er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Aktuelt for

 • De som skal utføre arbeid jevnlig på veg, og som har ansvar for stedet der arbeidet finner sted.
 • Ansatt eller leid inn i en bedrift.
 • Arbeider der det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.
 • Varighet: 6 timer. Pauser kommer i tillegg.

Kursdatoer - Arbeidsvarsling kurs 1 klasseromskurs

Kurstype
Sted
Dato
Uke
Påmelding

Arbeidsvarsling kurs 2 interaktivt nettkurs

Pris kr. 3.500,-

Vi bruker Microsoft Teams i undervisningen. Vennligst last ned gratisutgaven av programmet før kursstart. Kurset starter kl. 09.00 på kursdato. Kurset er på totalt 12 timer, dvs. 6 timer pr. kursdag. Pauser kommer i tillegg. Kurset inkluderer digitalt kursmateriale og kompetansebevis gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Aktuelt for

 • Ansvarlig søker.
 • Leder eller person med mer ansvar.

Kompetansekrav

 • Skal beherske norsk muntlig og skriftlig.

Kursdatoer Arbeidsvarsling kurs 2 interaktivt nettkurs

Kurstype
Sted
Dato
Uke
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 2 på nett
Sted
Webinar
Dato
04.11.2020-05.11.2020
Uke
45
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 2 på nett
Sted
Webinar
Dato
11.11.2020-12.11.2020
Uke
46
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 2 på nett
Sted
Webinar
Dato
18.11.2020-19.11.2020
Uke
47
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 2 på nett
Sted
Webinar
Dato
25.11.2020-26.11.2020
Uke
48
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 2 på nett
Sted
Webinar
Dato
01.12.2020-02.12.2020
Uke
49
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 2 på nett
Sted
Webinar
Dato
09.12.2020-10.12.2020
Uke
50
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 2 på nett
Sted
Webinar
Dato
16.12.2020-17.12.2020
Uke
51
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 2 på nett
Sted
Webinar
Dato
21.12.2020-22.12.2020
Uke
52
Påmelding

Arbeidsvarsling kurs 2 klasseromskurs

Pris kr. 4.900,-

Alt inkludert, dvs. kursmateriale, N301, lunsj og kompetansebevis. Kompetansebeviset er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Aktuelt for

 • Ansvarlig søker.
 • Leder eller person med mer ansvar.
 • Varighet: 12 timer. Pauser kommer i tillegg.

Kompetansekrav

 • Skal beherske norsk muntlig og skriftlig.

Kurstype
Sted
Dato
Uke
Påmelding
Arbeidsvarsling kurs 2 klasseromskurs

Arbeidsvarsling kurs 3

Pris kr. 2.900,-

Alt inkludert, dvs. kursmateriale, N301, lunsj og kompetansebevis. Kompetansebeviset er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Innhold

 • Manuell trafikkdirigering.

Kompetansekrav

 • Må ha kurs 1 eller 2 i tillegg.

Kursdatoer - Arbeidsvarsling kurs 3

Kurstype
Sted
Dato
Uke
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 3
Sted
Oslo
Dato
10.11.2020
Uke
46
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 3
Sted
Oslo
Dato
08.12.2020
Uke
50
Påmelding

Works Warning and Security Plan (Arbeidsvarsling kurs 1) Interactive Online Course

Course fee NOK 1,900

Included in course fee: Digital course materials and Certificate of Competence valid for five years from the date of issue.

We use Microsoft Teams for our online courses. Please download the free version here before the course starts. Course start: On course date at 09:00 hrs. Duration : 6 hrs tuition plus breaks.

Applies to

 • Persons working regularily on roads or streets.
 • Company employees and hired personnel
 • Compulsory for works that require an approved Works Warning and Security Plan (arbeidsvarslingsplan).

Class Calendar - Arbeidsvarsling kurs 1 English Interactive Online Course

Course type
City
Date
Week
Registration
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 English på nett
Sted
Webinar
Dato
30.10.2020
Uke
44
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 English på nett
Sted
Webinar
Dato
03.11.2020
Uke
45
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 English på nett
Sted
Webinar
Dato
24.11.2020
Uke
48
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 English på nett
Sted
Webinar
Dato
02.12.2020
Uke
49
Påmelding
Kurstype
Arbeidsvarsling kurs 1 English på nett
Sted
Webinar
Dato
15.12.2020
Uke
51
Påmelding

Works Warning and Security Plan (Arbeidsvarsling kurs 1) Classroom Course

Course fee NOK 2,900

All inclusive: Class materials, N301, lunch and Certificate of Competence included. The certificate is valid for five years from the date of issue. Duration: 6 hrs tuition plus breaks.

Applies to

 • Persons working regularily on roads or streets.
 • Company employees and hired personnel
 • Compulsory for works that require an approved Works Warning and Security Plan (arbeidsvarslingsplan).

Class calendar - Arbeidsvarsling kurs 1 (English) Classroom Course

Course type
City
Date
Week
Registration
Arbeidsvarsling kurs 1 klasseromskurs – English

Arbeidsvarsling øker sikkerheten på vegen

Formålet med dette kurset er å øke sikkerheten til vegarbeidere og trafikanter, samtidig som trafikken skal avvikles med minst mulig forsinkelser. For vegarbeiderne utgjør trafikken en fare ved at de kan bli påkjørt under utførelse av arbeidet. Deres sikkerhet ivaretas gjennom god skilting, oppmerking og signaler. I tillegg benyttes ulike typer sikringer som rekkverk og gjerder. Disse hindrer at kjøretøy eller personer uaktsomt kan komme inn på arbeidsområdet.

For trafikantene kan vegarbeid medføre uforutsette hindringer i kjørebanen. Omlegging av veg eller kjørefelt er typiske forstyrrelser som kan oppstå under vegarbeid. Sikkerheten for kjørende ivaretas blant annet ved god informering tilpasset den aktuelle situasjonen, samt at de ledes på en sikker måte forbi arbeidsstedet. I tillegg vil skilting om riktig fartsnivå, kjøretøyplassering og vikepliktforhold være viktig. Mer informasjon om krav og retningslinjer til varsling og sikring ved vegarbeid, finner du på Vegvesenet sine nettsider.

Krav om kompetansebevis

Alle som skal utføre arbeid på eller ved riks- og fylkesveg pliktes å ha gjennomført arbeidsvarslingskurs. Det er kun kursholdere godkjent av Vegdirektoratet som kan tilby gyldig opplæring. Vi tilbyr alle nødvendige kurs, hvor kursbevis er gyldig i 5 år. Søknadsskjema og kontaktinformasjon til regionale kontaktpersoner finner du på Vegvesenet sine nettsider.

 • Kurs 1 er for ansatte hos entreprenører, samt andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som medfører opphold på riks- eller landeveier.
 • Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og er for ledere eller personer med ansvar på arbeidsområdet.
 • Kurs 3 er for deg som skal gjennomføre manuell trafikkdirigering (Krever også Kurs 1 og 2).

Meld deg på i dag!

Hos oss får du praktisk og teoretisk opplæring for bygg- og anleggsbransjen. Sjekk ut vår kurskalender for sted, tider og oppmelding. Dersom det ikke satt opp et kurs i arbeidsvarsling i ditt område, kan du ta kontakt for en nærmere avtale.

Samarbeidspartnere

Oslo Liftutleie
myLift
Trafikkjentene
Telemark Vei- og trafikksikring

Sikrings- og varslingsutstyr

Granlund Kompetansesenter i samarbeid med Euroskilt kan tilby sikring- og varslingssutstyr i forbindelse med arbeidsvarsling til hyggelige priser.

Av produktutvalg kan vi nevne skilt, oppsettingsutstyr, veimerkingsprodukter og avsperringsprodukter. Når det gjelder sistnevnte, vil vi spesielt framheve de mobile løsningene VarioGuard og MiniGuard.

Pris for løsningen du trenger er selvsagt avhengig av omfanget av akkurat ditt prosjekt. Kontakt oss i dag for en hyggelig diskusjon og et godt pristilbud!

logo euroskilt

Video om arbeidsvarsling

Instruktører

Maria Granlund, administrativ leder hos Granlund Kompetansesenter

Maria Granlund

Administrativ leder

+47 412 74 004

Tore Granlund, daglig leder hos Granlund Kompetansesenter

Tore Granlund

Daglig leder / faglig ansvarlig

+47 915 91 731

Ståle Werner, instruktør hos Granlund Kompetansesenter

Ståle Werner

Instruktør

+47 905 17 060

Vi kan gjennomføre alle typer kurs i din bedrift. I de fleste tilfeller vil bedriftsinterne kurs være rimeligere enn å bestille enkeltplasser på ordinære kurs. Ta også kontakt dersom du ønsker arbeidsvarslingskurs i ditt område! Vår styrke er praktisk erfaring fra bygg- og anleggsbransjen.