Hopp til hovedinnhold

HMS-rådgiver for bygg- og anlegg

HMS-kravene for bedrifter i bygg- og anleggbransjen er omfattende, og kan være utfordrende å ha oversikt over. Vi har lang erfaring som HMS-rådgiver, og hjelper deg med å oppfylle kravene.

Produksjon av produkter og/eller tjenester må tilfredsstille en rekke sikkerhets- og kvalitetskrav. Disse kravene er hjemlet i lovverket og foreligger som forskrifter og regler.

Forskriftene stiller blant annet krav til lokaler, at det finnes verneinnretninger og at arbeidet tilrettelegges for de som arbeider der. Dette skal gjøres både for å sikre de som utfører jobben og omgivelsene – det ytre miljøet.

En HMS-rådgiver er oppdatert på de siste lovene, forskriftene og reglene og kan hjelpe deg i jungelen av paragrafer for å utvikle et systematisk og oppdatert HMS-arbeid for virksomheten.

HMS-rådgiver for bygg- og anleggsbransjen

Granlund Kompetanse har lang erfaring som HMS-rådgiver, og tilbyr omfattende rådgivningstjenester som hjelper deg å sikre god HMS på byggeplass. Disse tjenestene kan enten være innen enkeltområder eller «full pakke». Du kan få hjelp til blant annet:

  • Hjelp til å finne fram i paragrafjungelen.
  • Bistand når det gjelder internkontroll – enten hjelp til planlegging og etablering av kontrollrutiner og dokumentasjon, eller praktisk gjennomføring av selve kontrollen.
  • Rådgivning når det gjelder nødvendig og/eller anbefalt utdanning av medarbeidere.
  • Gjennomføring av vernerunder for å gjøre en systematisk kartlegging av sikkerhet og det fysiske arbeidsmiljøet i en virksomhet/bedrift.

HMS-arbeidet gjelder for de fleste virksomheter

I følge internkontrollforskriften er de fleste virksomheter underlagt krav om å drive systematisk HMS arbeid. Dette er en forskrift som også gjelder for enmannsbedrifter, men ikke for privatpersoner og forbrukere. Det er den ansvarlige for virksomheten som må sørge for at det gjennomføres internkontroll sammen med arbeidstakere.

Utvikling av rutiner for HMS

Internkontrollforskriften innebærer blant annet at det i samarbeid med bedriftens tilsatte skal utvikles rutiner for helse, miljø og sikkerhet. Rutinene som utvikles skal dokumenteres skriftlig. Her skal det gå klart frem når og hvordan ulike forhold risikovurderes og kontrolleres, samt hvordan man skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvar for alle ledd i kartleggingsarbeidet, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak.

Ta kontakt med HMS-rådgiver Maria Granlund om HMS-arbeidet i din bedrift

Dal-Praksis-Folk-ver2