Nå må du ha fagbrev! | Granlund Kompetansesenter Hopp til hovedinnhold

Nå må du ha fagbrev!

hyundaiHar du mer enn fem års erfaring som maskinfører, men mangler fagbrev? Dispensasjonsmuligheten er nå borte. Direktoratet for Byggkvalitet har strammet til skruen når det gjelder krav til formalkompetanse.

Fra 1. januar 2020 er fagbrev (eller bedre) et ufravikelig minstekrav for å få sentral godkjenning i tiltaksklasse 1. Selv om et firma innehar sentralgodkjenning klasse 2, er det heller ikke automatisk fornyelse.

Overgangsordning og forlengelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt en overgangsordning for den sentrale godkjenningen, og denne overgangsordningen er nå forlenget fra 1. juli 2018 til 1. januar 2020.

Overgangsordningen innebærer at foretak kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Overgangsregelen gjelder kun kravene til utdanning og praksis. Overgangsbestemmelsen er forlenget og gjelder nå fram til 1. januar 2020. Etter denne datoen skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kompetansekravene fullt ut.

Hvordan du får fagbrev

I bygg- og anleggsbransjen har praktisk erfaring en sterkere tradisjon enn formell utdanning. Det er mange flinke folk der ute som ikke har formell utdanning å vise til og det er en del bekymring ute og går i bedriftene – spesielt i mindre bedrifter. Man frykter å ikke få fornyet en sentral godkjenning bedriften har hatt i årevis, fordi en eier, leder eller nøkkelperson mangler fagbrev. Heldigvis er det ikke så vanskelig som mange frykter å skaffe seg fagbrevet. Slik gjør du:

  1. Går opp i og består en fem timers prøve i praktisk fundert teori.
  2. Legger fram attest på tilstrekkelig praksis.

Du kan lese mer om dette her.

Ett av kravene til fagbrev er at altså at man må gå opp til en teoriprøve, Denne prøven kalles AMF3102. Man melder seg opp som praksiskandidat. Frist til oppmelding til eksamen er 1. februar og 15. september. De som melder seg opp innen 1. februar, innkalles til å avlegge prøven på en skole i sitt fylke i juni. De som venter til september får avlegge prøven nærmere jul.

Vi i Granlund Kompetansesenter AS kan hjelpe! Ta kontakt i dag og vi lager et opplegg for hver enkelt. Kontakt oss på telefon 411 16 000 eller på mail. Etterhvert vil vi tilby spesifikke kurs, som vil gå inn som en del av vårt faste kurstilbud.

PS. Det er også et krav at en maskinfører, som arbeider på eller langs veg, MÅ ha minimum arbeidsvarsling kurs 1. Dersom du tar maskinførerkurs hos oss, kan vi tilby arbeidsvarslingskurs til følgende priser: AVK kurs 1 til kr 2.300,  AVK kurs 2 til kr 4.200 og AVK kurs 3 til kr 2.300.