Hopp til hovedinnhold

Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring er et godt alternativ når du vil ha fullt faglig utbytte i kombinasjon med null reisetid og lavest mulig kostnader ved å kurse ansatte i bedriften.

Granlund Kompetansesenter kan gjennomføre mange typer kurs for bygg- og anleggsbransjen som internkurs i din bedrift.

Dette er noen av internkursene du kan ta hos oss:

I de fleste tilfeller vil bedriftsinterne kurs være rimeligere enn å bestille enkeltplasser på ordinære klasseromskurs. Ved å delta på internkurs slipper du også å bruke verdifull reisetid for å delta, i tillegg til at du slipper kostnader til overnatting og diett og tapte inntekter i form av tapt arbeidstid.

Ønsker du mer informasjon og et godt tilbud innen bedriftsintern opplæring for bygg- og anleggsbransjen?

Ta kontakt med oss om bedriftsinterne kurs